خدمات ما

تعداد پروژه ها

500+ایزولاسیون اتاق تصویر برداری
800+تجهیزات حفاظت در برابر اشعه

 

بخشی از مشتریان ما:

دریافت مشاوره رایگان و تماس فوری!