دسته‌بندی نشده

Placeholder

پانل سربی

عدم احتمال آسیب ورق سربی بعد از اجرا : در سرب کوبی به روش سنتی احتمال آسیب به سرب در زمان اجرای ... ادامه مطلب
Placeholder

درب سربی

محافظت از اشعه در بیمارستان ها، با عملکرد بی عیب و نقص و مقاومت در برابر انواع اشعه های مضر در بیمارستان ... ادامه مطلب
Placeholder

روپوش سربی

روپوش سربی یک نوع لباس محافظ ساخته شده از پلاستیک های حاوی سرب است که با روکشی از جنس پلاستیک پوشیده شده ... ادامه مطلب